Selectie van referenties:

ROC De Leijgraaf

Projectleider ROC De Leijgraaf (voorheen manager Laborel, manager Bossche School), Han Viguurs:

Advies en ondersteuning, signalering vroegtijdige schoolverlaters

Ik doe al 15 jaar zaken met Bert Kemps, het gaat daarbij om IT-advisering zowel als de bouw van registratiesystemen. De eerste samenwerking ontstond toen er in mijn organisatie behoefte ontstond aan een groot netwerk. Er moest gekozen worden uit drie totaal verschillende offertes. Het ontbrak mij echter aan de IT-kennis die nodig is om zo’n offerte te beoordelen. Met het advies van Bert Kemps kon ik die keuze wel maken. In een later stadium heeft hij namens mij succesvol onderhandeld met een softwareleverancier die zijn beloften niet waarmaakte. Een andere vorm van samenwerking betreft de bouw van een registratiesysteem op maat, volgens de specificaties van onze organisatie. Het registratiesysteem is een succes dat nog steeds voortduurt. De gegevens die het systeem genereert, voldoen bovendien aan de controlevoorschriften van het Europese subsidiefonds (ESF).
De jarenlange samenwerking heeft geen IT’er van mij gemaakt, maar heeft me wel inzicht gegeven in de eisen die aan automatisering kunnen en moeten worden gesteld.